Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Những người yêu nhau vĩnh viễn không thể thành đôi

Những người yêu nhau vĩnh viễn không thể thành đôi

Những người yêu nhau vĩnh viễn không thể thành đôi, thường không phải là chia tay trong giận dữ mà chia tay trên cơ sở tình bạn