Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Những nụ hồng tình yêu làm đẹp vườn đời

Những nụ hồng tình yêu làm đẹp vườn đời

Những nụ hồng tình yêu làm đẹp vườn đời.
The roses of love glad the garden of life.