Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Những sự lăng nhục đối với con người thật khó

Những sự lăng nhục đối với con người thật khó

Những sự lăng nhục đối với con người thật khó lòng quên được và chớ ai quên những sự lăng nhục đối với con người.