Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Nỗ lực lớn nhất của tình bạn không phải là

Nỗ lực lớn nhất của tình bạn không phải là

Nỗ lực lớn nhất của tình bạn không phải là chỉ thẳng cho bạn thấy khuyết điểm mà là làm cách nào cho bạn thấy được nó