Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Nói chuyện với người khác lúc nào cũng tán

Nói chuyện với người khác lúc nào cũng tán

Nói chuyện với người khác lúc nào cũng tán đồng ý kiến của mình,giống như đùa với bóng. Vui đấy nhưng chóng chán.