Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Nơi người phụ nữ

Nơi người phụ nữ

Nơi người phụ nữ, cái mê hoặc lòng người không phải là vẻ đẹp, mà là sự cao quý.