Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / Nothing in education is so astonishing as

Nothing in education is so astonishing as

Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ.
Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.