Ðối với đàn bà

Ðối với đàn bà, im lặng là đồ trang sức đẹp nhất