Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / One half of the world cannot understand

One half of the world cannot understand

Một nửa thế giới không thể hiểu hạnh phúc của người khác.
One half of the world cannot understand the pleasures of the other.