Trang chủ / Những câu nói hay / Our truest life is when we are in dreams awake.

Our truest life is when we are in dreams awake.

Chúng ta sống thật nhất khi đang mơ trong lúc tỉnh.
Our truest life is when we are in dreams awake.