Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Phẩm cách là một sức mạnh bên trong

Phẩm cách là một sức mạnh bên trong

Phẩm cách là một sức mạnh bên trong, sự tồn tại của nó có thể trực tiếp phát huy tác dụng, mà không cần nhờ bất kì thủ đoạn nào.