Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Pháp luật là vị quan tòa không biết nói

Pháp luật là vị quan tòa không biết nói

Pháp luật là vị quan tòa không biết nói, và quan tòa là pháp luật biết nói.