Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Pháp luật phải giống như cái chết

Pháp luật phải giống như cái chết

Pháp luật phải giống như cái chết, không khoan dung bất kì ai.