Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Phụ nữ có thể ngã khi người đàn ông không có sức mạnh.

Phụ nữ có thể ngã khi người đàn ông không có sức mạnh.

Phụ nữ có thể ngã khi người đàn ông không có sức mạnh.
Women may fall when there’s no strength in men.