Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Phụ nữ luôn luôn cần những người phụ nữ

Phụ nữ luôn luôn cần những người phụ nữ

Phụ nữ luôn luôn cần những người phụ nữ khác để dựa vào. Họ trở thành bạn bè để ghét nhau dễ hơn. Họ càng ghét nhau, họ càng không thể chia cắt.
Women always need other women to lean on. They become friends in order to hate each other better. The more they hate each other, the more inseparable they become.