Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Phụ nữ trợ giúp một cách đắc lực cho sự thành công

Phụ nữ trợ giúp một cách đắc lực cho sự thành công

Phụ nữ trợ giúp một cách đắc lực cho sự thành công. Người nào yêu họ thì được họ truyền cho sức mạnh, nghị lực: và người nào được họ yêu sẽ có một hào quang uy thế bao bọc.