Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến và hiện tại là tất cả.

Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến và hiện tại là tất cả.

Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến và hiện tại là tất cả. Mỗi giây phút đều có ý nghĩa riêng của nó, hãy nắm giữ những điều đó thật chặt.