Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Rung cảm, yêu, đau khổ

Rung cảm, yêu, đau khổ

Rung cảm, yêu, đau khổ, hi sinh những chữ này mãi dệt trong đời của người phụ nữ.