Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Sắc đẹp là hoa còn đạo đức là quả của cuộc đời.

Sắc đẹp là hoa còn đạo đức là quả của cuộc đời.

Sắc đẹp là hoa còn đạo đức là quả của cuộc đời.