Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Sắc xuân tô thắm lòng nhân ái

Sắc xuân tô thắm lòng nhân ái

Sắc xuân tô thắm lòng nhân ái
Hương tết đượm nồng nghĩa vị tha