Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Sau này, đã có rất nhiều

Sau này, đã có rất nhiều

Sau này, đã có rất nhiều người con gái hỏi tôi rằng, tôi có nhớ họ không? Tôi trả lời: Tôi sẽ nhớ về họ. Nhưng người mà tôi nhớ nhất trong đời, lại là người không bao giờ hỏi tôi điều đó