Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / Skillful listening is the best remedy for loneliness

Skillful listening is the best remedy for loneliness

Kỹ năng lắng nghe là phương thuốc tốt nhất cho sự cô đơn, tính ba hoa và bệnh viêm thanh quản.
Skillful listening is the best remedy for loneliness, loquaciousness, and laryngitis.