Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Số phận không ngẫu nhiên

Số phận không ngẫu nhiên

Số phận không ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, nó giấu trong tính cách của bạn.