Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Sự bình dị là sự nối giữa nhân ái và sắc đẹp

Sự bình dị là sự nối giữa nhân ái và sắc đẹp

Sự bình dị là sự nối giữa nhân ái và sắc đẹp.