Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu

Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu

Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu, song chính sự thẳng thắn sẽ giết chết nó trước.