Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Sự ghen tuông, con rồng giết hại tình yêu

Sự ghen tuông, con rồng giết hại tình yêu

Sự ghen tuông, con rồng giết hại tình yêu nhân danh gìn giữ tình yêu.