Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Sự ngu dốt, hơn hẳn cả sự ở không,

Sự ngu dốt, hơn hẳn cả sự ở không,

Sự ngu dốt, hơn hẳn cả sự ở không, mới là mẹ của tất cả các thói xấu. Ðịnh mệnh của các thế hệ tương lai nằm ở trong nền giáo dục khôn ngoan, một nền giáo dục cần phải phổ cập để có thể có ích lợi .