Trang chủ / Những câu nói hay về tình bạn / Sự phát triển của một người có thể thấy được

Sự phát triển của một người có thể thấy được

Sự phát triển của một người có thể thấy được trong bản đồng ca không ngớt của bạn bè người đó.
A man's growth is seen in the successive choirs of his friends.