Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Sự suy tàn của văn học cho thấy rõ sự suy tàn của một dân tộc

Sự suy tàn của văn học cho thấy rõ sự suy tàn của một dân tộc

Sự suy tàn của văn học cho thấy rõ sự suy tàn của một dân tộc. Hai cái này khi xuống dốc thì cùng tiến bước.