Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Sự thật là, ai rồi cũng sẽ làm bạn tổn thương

Sự thật là, ai rồi cũng sẽ làm bạn tổn thương

Sự thật là, ai rồi cũng sẽ làm bạn tổn thương. Bạn chỉ cần tìm người xứng đáng để tổn thương, đau khổ vì họ