Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Sự thiếu hiểu biết có sức mạnh to lớn

Sự thiếu hiểu biết có sức mạnh to lớn

Sự thiếu hiểu biết có sức mạnh to lớn. Đôi khi nó khiến con người có thể chinh phục thế giới.
Lack of understanding is a great power. Sometimes it enables men to conquer the world.