Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Sự tức giận là axit có thể gây hại

Sự tức giận là axit có thể gây hại

Sự tức giận là axit có thể gây hại cho vật chứa nó nhiều hơn là những gì mà nó được đổ lên.
Anger is an acid that can do more harm to the vessel in which it is stored than to anything on which it is poured.