Trang chủ / Những câu nói hay / Tâm con người giống như sự nhảy dù

Tâm con người giống như sự nhảy dù

Tâm con người giống như sự nhảy dù. Nó chỉ trở nên tốt đẹp nhất khi nó ở trạng thái mở bung ra (The mind is like a parachute. It works best when it’s open).