Trang chủ / Lời Hay Ý Đẹp / Tâm không bình an

Tâm không bình an

Tâm không bình an, khí không hoà nhã thì lời nói hay lầm lỗi.