Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới

Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới

Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương.
All things are perceived in the light of charity, and hence under the aspect of beauty; for beauty is simply reality seen with the eyes of love.