Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Tất cả những hiểu biết vĩ đại

Tất cả những hiểu biết vĩ đại

Tất cả những hiểu biết vĩ đại của thế giới này đều từng bị hắt hủi coi là dị giáo.
All this worldly wisdom was once the unamiable heresy of some wise man.