Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Tất cả những thứ chúng ta có hoàn toàn

Tất cả những thứ chúng ta có hoàn toàn

Tất cả những thứ chúng ta có hoàn toàn không phải thứ nào cũng có thể làm chúng ta vui vẻ, mà chỉ có những thứ chúng ta thích mới có thể mang đến niềm vui cho chúng ta.