Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Tất cả vẻ đẹp của cuộc sống được

Tất cả vẻ đẹp của cuộc sống được

Tất cả vẻ đẹp của cuộc sống được tạo nên là nhờ vào sức mạnh của tình yêu đối với người phụ nữ