Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Thà không biết gì còn hơn biết nửa vời.

Thà không biết gì còn hơn biết nửa vời.

Thà không biết gì còn hơn biết nửa vời.