Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Tha thứ cho kẻ thù

Tha thứ cho kẻ thù

Tha thứ cho kẻ thù dễ hơn tha thứ cho bạn hữu.