Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Tha thứ đã là tốt, quên đi lại càng tốt hơn.

Tha thứ đã là tốt, quên đi lại càng tốt hơn.

Tha thứ đã là tốt, quên đi lại càng tốt hơn.