Trang chủ / Những câu nói hay / Thằng ngốc tự cho mình là thông minh

Thằng ngốc tự cho mình là thông minh

Thằng ngốc tự cho mình là thông minh, còn người thông minh biết mình là thằng ngốc.