Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Thật đáng tiếc rằng để trở thành

Thật đáng tiếc rằng để trở thành

Thật đáng tiếc rằng để trở thành một người yêu nước tốt, anh phải trở thành kẻ thù của tất cả phần còn lại của nhân loại.