Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Thật đau khổ cho kẻ nào vào lúc bắt đầu

Thật đau khổ cho kẻ nào vào lúc bắt đầu

Thật đau khổ cho kẻ nào vào lúc bắt đầu yêu đã không tin rằng tình yêu đó sẽ là vĩnh cửu