Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / That government is best which governs least.

That government is best which governs least.

Chính quyền làm tốt nhất khi cai trị ít nhất.
That government is best which governs least.