Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / The best and most beautiful things

The best and most beautiful things

Điều tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí chạm vào - chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.
The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched - they must be felt with the heart.