Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / The busy have no time for tears

The busy have no time for tears

Người bận rộn chẳng còn thời gian để khóc.
The busy have no time for tears.