Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / The person who has the will

The person who has the will

Người có ý chí vượt qua tất cả sự nặng nhọc có thể đạt được bất cứ mục tiêu nào.
The person who has the will to undergo all labor may win any goal.