Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Theo đuổi tình yêu chỉ là truyền kì của tâm hồn

Theo đuổi tình yêu chỉ là truyền kì của tâm hồn

Theo đuổi tình yêu chỉ là truyền kì của tâm hồn, đi tìm niềm vui mới là tả thực của tâm hồn.