Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Thiếu nữ không có bạn bè là mùa xuân không có hoa hồng.

Thiếu nữ không có bạn bè là mùa xuân không có hoa hồng.

Thiếu nữ không có bạn bè là mùa xuân không có hoa hồng.